Christiansborgkonferencen 2010

Billedkultur

 

Konference i Fællessalen på Christiansborg d. 21. april 201

 

Billedkunst som uddannelses- og dannelsesfag -

En konferencedag i Fællessalen på Christiansborg

Onsdag den 21. april 2010 kl. 10–16

Billedkunstlærerne i aktion på Christiansborg.

 

Materiale fra konferencen

 

 

 

En nation af billedblinde

 

16-siders konference-resumé (6,8 MB)

Politikere:

 • Christine Antorini, uddannelsespolitisk ordfører for Socialdemokratiet
 • Marianne Jelved, uddannelsespolitisk ordfører for Det radikale Venstre
 • Pernille Vigsø Bagge, medlem af uddannelsesudvalget og folkeskoleordfører for Socialistisk Folkeparti

   

  Fælles for de tre oppositionspolitikere var, at de også kunne se vigtigheden i at fokusere på de kreative fag i skolen. ‘Hullet’ i folkeskolen (at der ikke undervises i billedkunst fra 6. til 9. klasse) vil man arbejde for at lukke på en eller anden måde, ligesom der skal arbejdes for, at eleverne kan tage billedkunst i 2. og 3.g og på højt niveau i gymnasiet.

   

  Marianne Jelved så gerne, at man lavede en helt ny form for undervisning i skolen, der i højere grad blev baseret på tværfaglighed og projektarbejde, hvor det kreative skulle være en integreret del af det.

   

  Se også videointerviewet med Marianne Jelved

Fagpersoner:

Søren Elgaard, lektor, Ph.d., Århus Universitet

 

Ingelise Flensborg, lektor, Ph.d, ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

lydfil powerpoint

 

Christian Have, indehaver af Have Kommunikation, adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet lydfil

 

 

John Kørner, kunstner

 

 

14.40-15.50

 

Alice Carlsberg: Afsluttende bemærkning lydfil

 

Lisbeth Bonde, paneldebattens ordstyrer. cand.mag. og journalist ved Weekendavisen: Afsluttende betragtninger - pdf-fil

15.50  Opsamling og afrunding

 

Video

Videoerne blev filmet af Heine Sand Kristensen. Interviews og redigering af Mik Aidt.

Uploadet den 26/04/2010

Interview med Alice Carlslund, formand for landsstyrelsen i Danmarks Billedkunstlærere, i forbindelse med konferencen 'Billedkunst som uddannelses- og dannelsesfag i Fællessalen på Christiansborg onsdag den 21. april 2010.

 

Uploadet den 23/04/2010

Interview med Lars B. Goldschmidt, direktør i Dansk Industri, som talte på konferencen 'Billedkunst som uddannelses- og dannelsesfag i Fællessalen på Christiansborg onsdag den 21. april 2010 kl 10.1710.50.

Talen havde titlen Den kunstneriske tænknings betydning for samfundslivet

Uploadet den 23/04/2010

Interview med Christine Antorini, Pernille Vigsø Bagge, Lars B. Goldschmidt og Søren Elgaard i forbindelse med konferencen 'Billedkunst som uddannelses- og dannelsesfag i Fællessalen på Christiansborg onsdag den 21. april 2010, hvor de var talere og deltog i en paneldebat.

Interview med undervisningsminister Tina Nedergaard (V) og uddrag af den tale, hun holdt på konferencen 'Billedkunst som uddannelses- og dannelsesfag i Fællessalen på Christiansborg onsdag den 21. april 2010.

Uploadet den 23/04/2010

Marianne Jelved så gerne, at man lavede en helt ny form for undervisning i skolen, der i højere grad blev baseret på tværfaglighed og projektarbejde, hvor det kreative skulle være en integreret del af det.

 

Uploadet den 23/04/2010

Interview med Frants Mathiesen, Christian Have, Lars B. Goldschmidt og Ingelise Flensborg.

 

Interviewene blev optaget i forbindelse med konferencen 'Billedkunst som uddannelses- og dannelsesfag i Fællessalen på Christiansborg onsdag den 21. april 2010, hvor de var talere.

 

Uploadet den 23/04/2010

Interview med Marianne Jelved, Christian Have, Lars B. Goldschmidt, Frants Mathiesen og Søren Elgaard.

 

 

 

 

Siden udgives af Danmarks Billedkunstlærere. Webmaster: alicecarlslund@gmail.com - opdateret 20. oktober 2014

Oplægsholdernes taler:

 

 

 

 

 

 

 

Alice Carlslund, formand for Danmarks Billedkunstlærere, bød velkommen

 

[Kl 10.15–10.23. Varighed: 7:52 minutter] lydfil

 

se også videointerview med Alice Carlslund

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars B. Goldschmidt, direktør i Dansk Industri, lic.techn. og lic.merc.:

Den kunstneriske tænknings betydning for samfundslivet’.

Oplægget introduceres af Heine Sand Kristensen fra Danmarks Billedkunstlærere.

[Kl 10.17–10.50. Varighed: 33:12 minutter] lydfil powerpoint

 

“Det er gennem kombinationen af håndværk og kreativitet, som eleverne lærer i de kreative fag i skolen, at vi skal skabe det nye, som virksomhederne skal tjene penge på,” sagde Lars B. Goldschmidt.

 

Se også videointerview med Lars B. Goldschmidt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Bamford, professor, University of the Arts, London:

‘Art Education and Childrens Development - The importance of Visual Literacy and Visual Production’ – videotransmiteret fra London.

[Kl 10.53–11.34. Varighed: 40:40 minutter. Lydfil delt op i to halvdele]

lydfil A powerpoint

 

“Et af problemerne i Danmark er, at der er forholdsvis meget undervisning i kreative fag, når eleverne er små, men ikke så meget senerehen. Forskningen på området viser, at investeringer i de kreative fag betyder, at flere børn klarer sig bedre i skolen, ligesom undersøgelser viser, at kunst og kultur er afgørende for børn og unges sociale mobilitet. Undervisning i de kreative fag giver kompetencer i kommunikation og samarbejde, som er to ud af tre af de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Derfor mener jeg, at det må være det offentliges ansvar, at sørge for, at alle børn og unge får mindst fem timers oplevelser med kunst og kultur af høj kvalitet om ugen,” sagde Anne Bamford.

 

 

 

Colonel ledte et kunstnerisk performance projekt (se fotografiet øverst på denne side)

[Kl 11.30–12.00. Varighed: 1:52 minutter] lydfil

 

Tina Nedergaard, undervisningsminister (V) [Kl 12.50–13.00. Varighed: 8:48 minutter]

lydfil

 

“Mere end nogensinde før lever vi i et billedsamfund. Derfor er det vigtigt, at børn og unge klædes på til at kunne navigere i det. Her spiller faget billedkunst en vigtig rolle. Regeringen ønsker, at der fokuseres på de kreative fag gennem hele uddannelsesforløbet, for den faglige viden er intet bevendt, hvis ikke vi også har kreativiteten til at bruge den,” sagde Tina Nedergaard.

 

Se også videointerview med Tina Nedergaard

Powerpoints med tre praksisforløb fra henholdsvis folkeskolen, gymnasiet,

læreruddannelsen:

 

Alice Carlslund, folkeskolen [Kl 13.00–13.12. Varighed: 12:46 minutter]

lydfil powerpoint

 

Annamarie Bjerkø, gymnasiet [Kl 13.13–13.23. Varighed: 10:03 minutter]

lydfil powerpoint

 

Hanne Bøgesvang, læreruddannelsen [Kl 13.23–13.31. Varighed: 8:02 minutter]

lydfil powerpoint

 

13.30–14.15  Paneldebat