Om

Billedkultur

 

Formålet med hjemmesiden

 

 

Hvorfor er viden om billeder vigtig?

 

 • Nutidens børn og unge orienterer sig i deres omverden ved hjælp af billeder. De får informationer ved hjælp af billeder, de får viden ved hjælp af billeder, og de kommunikerer ved hjælp af billeder.

 

 • Billeder fremviser en bestemt måde at se på verden på. Billeder styrer vores måde at se på.

   

 • Billeder siger mere end 1000 ord, så det er ikke nok i en sådan billedkultur at kunne læse, skrive og regne. Det er også væsentligt at have viden om, hvordan man aflæser, bruger og producerer billeder. 

 

 • Som kommende samfundsborgere i et demokratisk samfund er vore børn og unge både medskabere af kultur og kritiske deltagere i en debat, der også føres visuelt.

 

 • Færdigheder og viden om at forstå og kommunikere med billeder er ikke noget, der kommer af sig selv. Det skal læres. Derfor lærer børn at bruge og forstå billedsproget i skolens billedkunstundervisning.

 

 • Viden om og færdighed i at fremstille billeder er kulturteknikker, som kan udvikle kompetencer og kreativitet. Dette gælder, hvad enten billederne fremstilles på computer, med video- og digitalkamera eller ved at tegne, male og modellere.  

   

 • Visuel viden og kunnen er væsentlig i en global verden, hvor kendskab til andre folkeslags billedkulturer og billedtraditioner vil kunne medvirke til øget forståelse og fredelig sameksistens imellem folkeslagene.

 

 

Foto: Alice Carlslund

Hvem er vi?

Dette websted, billedkultur, er udgivet af Danmarks Billedkunstlærere, der er en landsdækkende faglig forening for billedkunstlærere i skolen i Danmark .

 

Foreningens formål er bl.a. 

 • at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk
 • at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen
 • at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet
 • at arbejde for, at faget udvikles
 • at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Dette sker ved at foreningen deltager i den aktuelle pædagogiske og faglige debat, arrangerer udstillinger, kurser og konferencer og udgiver Billedpædagogisk Tidsskrift, hvor fagets kerneområder og inspiration til billedkunstundervisningen hele tiden undersøges og udvikles.  

 

Lykke Andersen, Landsformand, Danmarks Billedkunstlærere

 

 

 

 

Siden udgives af Danmarks Billedkunstlærere. Webmaster: alicecarlslund@gmail.com - opdateret 20. oktober 2014